Po raz kolejny wraz ze Stowarzyszeniem Sapere Aude w naszej szkole zorganizowane zostały

warsztaty matematyczne w ramach projektu „Społecznik na lata 2019-2021 -Program Marszałkowski”.

Uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych powiatu kołobrzeskiego obejrzeli przygotowane przez młodzież Zespołu Szkół Nr 1 prezentacje multimedialne dotyczące brył przestrzennych w matematyce, fizyce, architekturze i sztuce.

 

 

 

Do prezentacji brył wykorzystane zostały aplety z programu GeoGebra.

 

 

 

 

 

Obserwacje brył prowadzone również były za pomocą okularów 3D.

 

 

 

 

 

 

 

Podczas warsztatów stereometrycznych nasi goście wzięli udział w konkursie  „Bryły na Start” polegającym na składaniu bez użycia kleju siatek brył wyciętych z brystolu.

 

 

 

 

 

 

Druga część zajęć odbyła się w pracowni komputerowej.

 

 

 

Zajęcia warsztatowe w pracowni poświęcone były konstrukcji brył matematycznych z zastosowaniem programu GeoGebra.

 

 

 

 

Ponadto pan Jacek Kawałek zapoznał uczestników projektu z możliwościami programu BLENDER do tworzenia i drukowania 3D brył matematycznych.  Na koniec każdy otrzymał wydrukowaną bryłkę w 3D.

Warsztaty były ciekawym doświadczeniem zarówno dla licealistów jak i ósmoklasistów powiatu kołobrzeskiego

Młodzież spisała się na medal!