„30 zadań na 30-lecie szkoły”

 

ZESTAW NR 10

 

 

 

Zad.1

W księgarni internetowej cenę powieści H. Sienkiewicza pt. „Rodzina Połanieckich” podwyższono o 20%, a następnie obniżono o 20%. Jakim procentem ceny początkowej była cena końcowa?

 

 

Zad. 2

Henryk Sienkiewicz wybrał się wraz z żoną Marią na spacer do miejskiego parku. Ten park ma kształt rombu, a jego obwód wynosi 2 km. Dwie główne alejki spacerowe wyznaczone są przez przekątne rombu, a jedna z nich jest o 200 m dłuższa od drugiej. Jaką drogę przebyli państwo Sienkiewiczowie wybierając na spacer dłuższą alejką?

 

 

Zad. 3

 Podczas ogólnopolskiego Konkursu o Życiu i Twórczości H. Sienkiewicza przyznano kilka nagród, których wartość wynosiła 14 760 zł. Pierwsza nagroda wynosiła 5 000 zł, a każda następna była pewnym stałym ułamkiem poprzedniej. Ile przyznano nagród i jaką wartość miała każda nagroda, jeśli ostatnia wynosiła 2 560 zł ?

 

Rozwiązania zadań należy przekazać nauczycielom matematyki z naszej szkoły.

„30 zadań na 30-lecie szkoły”

ZESTAW NR 9

 

 

 

Zad.1

Prostokątny stół bilardowy, na którym grywał z przyjaciółmi Henryk Sienkiewicz miał boki o wymiarach 2 m i 3 m. Bila wybita z jednego z dłuższych boków (patrz rysunek) odbiła się od trzech pozostałych boków. W jakiej odległości od punktu A uderzy ona w bok AB, jeśli   BM = 1,2 m i BN = 0,8 m?

 A)1,2 m                         B) 1,5 m                      C) 2 m                          D) 2,8 m                          E) 1,8

 

Zad. 2

Henryk Sienkiewicz zaplanował remont salonu. Zatrudnił trzech pracowników, którzy pracując razem ukończyliby swoją pracę w 10 dni. Pierwszy z nich wykonuje 60%, a drugi 80% pracy wykonanej w tym samym czasie przez trzeciego z pracowników. Po 8 dniach drugi z pracowników zachorował i pozostali dwaj dokończyli pracę. O ile dni dłużej trwało wykonanie zleconej pracy.

 

Zad. 3

 Henryk Sienkiewicz wybrał się do restauracji na obiad. Na ile sposobów mógł wybrać zestaw obiadowy składający się z zupy, drugiego dania i deseru, jeżeli w karcie dań było 6 zup, 13 drugich dań i 4 desery?

 

 

Rozwiązania zadań należy przekazać nauczycielom matematyki z naszej szkoły.