Matematyka to nauka umożliwiająca prawidłowe rozumowanie, analizowanie, logiczne myślenie i wysuwanie odpowiednich wniosków w zakresie wielu dziedzin. Matematyka otwiera drzwi do wielu atrakcyjnych zawodów, takich jak bankowiec, architekt czy makler giełdowy.

                                                                    

 

10 października 2019 roku uczniowie klasy I T podczas  lekcji matematyki wzięli udział w grze „MAKLER GIEŁDOWY”. W trakcie tej gry uczniowie ćwiczyli obliczanie zysków i strat, obliczając procent danej liczby, stosowali zaokrąglenia, doskonalili działania na liczbach wymiernych i sprawność rachunkową. Na podkreślenie zasługuje fakt, że uczniowie chętnie podejmowali aktywność, gdyż obliczenia procentowe osadzone były w realnej sytuacji życiowej. Ważnym, koniecznym do podkreślenia elementem wychowawczym jest fakt nieprzewidywalności wyników giełdowych sesji i ryzyka, jakie niesie inwestowanie realnych pieniędzy.

                       

W dniach 21 – 22.09.2019 nauczycielki matematyki wzięły udział w konferencjach zorganizowanych przez Warszawskie Centrum GeoGebry oraz Fundację AKCES.

Tegoroczna Jubileuszowa konferencja GeoGebry była skierowana do wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w procesie dydaktycznym.

Celem konferencji była:

  • popularyzacja GeoGebry – oprogramowania do nauczania i uczenia się matematyki, 
  • integracja społeczności użytkowników GeoGebry w Polsce,
  • wymiana doświadczeń na temat wykorzystania GeoGebry

Konferencja „Szkoła w dobie Internetu” miała na celu zapoznanie uczestników

z aplikacjami mobilnymi wykorzystywanymi w szkole.

Podczas warszawskiego spotkania odbyły się wykłady plenarne, dyskusje panelowe, równoległe sesje tematyczne oraz warsztaty. Jak zawsze dużym zainteresowaniem cieszył się wykład pana  Dariusz Kulmy pt. „Skuteczniej, ciekawiej, barwniej czyli więcej emocji na lekcjach matematyki”. 

Po raz trzynasty Uniwersytet Szczeciński był gospodarzem Salonu Maturzystów Perspektywy.

W rym roku Nas maturzystów nie mogło również zabraknąć. Wszystkich gości z województwa zachodniopomorskiego powitali na uczelni: dr hab. Jacek Styszyński, prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu Szczecińskiego, Jerzy Sołtysiak, Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty oraz Wiesława Siwińska, prezes zarządu Wydawnictwa Edukacyjnego PERSPEKTYWY.

„To miejsce, gdzie matura spotyka się ze studiami” pod takim hasłem odbywał się Salon Maturzystów. I rzeczywiście: kampania Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” to nie tylko prezentacja stoisk wielu polskich i zagranicznych uczelni, ale także wiele wykładów wygłaszanych przez ekspertów OKE na temat maturalnych zawiłości i procedur.

Uczestnicząc w zajęciach zgromadziliśmy informacje dotyczące matury 2020 oraz skorzystaliśmy z porad wybitnych nauczycieli-ekspertów. Dużym  zainteresowaniem cieszył się wykład pana Dariusza Kulmy:

Jak zdać maturę z matematyki czyli: jak się zmotywować? jak skutecznie się uczyć i zapamiętywać? jak wyznaczyć cel i go osiągnąć?

     Podczas DNIA OTWARTEGO SZKOŁY uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu utworzyli żywy Trójkąt Sierpińskiego – nietypową figurę geometryczną (fraktal), opisaną po raz pierwszy przez wybitnego polskiego  matematyka.

           Akcja była częścią Jubileuszowego Roku Matematyki, ogłoszonego, by uczcić 100-lecie powstania Polskiego Towarzystwa Matematycznego w Krakowie.

 

 

Fraktale to – w dużym skrócie – twory matematyczne, które żyją nie tylko w teorii, ale mają też zastosowanie w praktyce. Znamy ich wiele – jedne o prostej budowie, inne o spektakularnym wyglądzie. Jeden z fraktali opisał Wacław Sierpiński (1882–1969), znakomity polski matematyk, czołowy przedstawiciel warszawskiej szkoły matematycznej i twórca polskiej szkoły matematycznej. Sierpiński był także członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego, które 2 kwietnia 1919 roku powstało w Krakowie.

 

To już III Piknik z Sienkiewiczem, na który zastali zaproszeni uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu kołobrzeskiego. Głównym celem Dnia Otwartego Szkoły było zaprezentowanie profilów klas.  Nie zabrakło występów artystycznych.  Wszystkie atrakcje i niespodzianki przygotowane przez  uczniów  Sienkiewicza  bardzo  podobały  się  przybyłym gościom.  Zapraszamy za rok….

 

W tegorocznej edycji Międzynarodowego Konkursu Matematycznego KANGUR’2019 wzięło udział 11 uczniów naszej szkoły. Uczeń klasy I Tz  STANISŁAW WOJCIECHOWSKI uzyskał bardzo dobry wynik zdobywając 120 punktów. Wyróżnienie w konkursie otrzymał również  NORBERT SPICZAK–BRZEZIŃSKI (klasa I c) – 96,75 pkt.

Gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych edycjach konkursu KANGUR.

6.04.2019 – kolejny maraton współorganizowany ze Stowarzyszeniem Sapere Aude już za nami. Tym razem z zadaniami zmagali się uczniowie klas ósmych z kołobrzeskich szkół podstawowych. Podczas maratonu powtórzone zostały najważniejsze zagadnienia, które mogą pojawić się na tegorocznym egzaminie.  Trzymamy kciuki podczas egzaminów.

W dniu 30 marca 2019 roku w Zespole Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza przy współpracy ze Stowarzyszeniem Sapere Aude odbył się po raz drugi długo oczekiwany Maturalny Maraton Matematyczny. Pod kierunkiem nauczycielek matematyki maturzyści mieli okazję powtórzyć i utrwalić wiadomości z całego okresu nauki. Rozwiązanych zostało ponad 100 zadań tzw. „pewniaków maturalnych”. Matematyczny zapał nie opuszczał maratończyków  do samego końca. Wszyscy uzyskali świetnie wyniki podczas przeprowadzonej Mini-matury.

  Gratulujemy i trzymamy kciuki.

Informujemy, że zakończyliśmy rekrutację na Maturalny  Maraton Matematyczny i Maraton Matematyczny Ósmoklasisty.

Uwaga! Uczestnikami Maratonu Matematycznego mogą zostać wyłącznie osoby, które dopełniły wszystkich formalności do dnia 15.03.2019.

 „Ustanowienie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej roku 2019 Rokiem Matematyki jest uhonorowaniem polskich matematyków i ich osiągnięć, a także docenieniem znaczenia tej dziedziny nauki w rozwoju społeczeństw”. W marcu są dwa szczególne dni dla wszystkich pasjonatów matematyki. Dzień Matematyki, który odbywa się 12 marca, oraz Dzień Liczby π, obchodzony w 14 marca. Z tej okazji w naszej szkole przygotowaliśmy przepiękne matematyczne dekoracje.  Efekty pracy uczniów można podziwiać na korytarzach szkolnych. A to jeszcze nie koniec „matematycznego świętowania”…

         

W dniach 8-11.02.2019 r. w Opolu nauczyciele matematyki z naszej szkoły uczestniczyli w XXVIII Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki pod hasłem: „Matematyka Przyszłością”.

Podczas konferencji odbyły się wykłady i warsztaty doskonalące kompetencje zawodowe nauczycieli matematyki w zakresie wiedzy merytorycznej i metodycznej. Szkolenie o łącznym wymiarze 40 godzin obejmowało wykłady, warsztaty, dyskusje, zajęcia dotyczące:

– nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania matematyki wykorzystujących najnowsze narzędzia TIK,

  

– realizacji przez nauczycieli zadań mających na celu podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

– wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego,

– zmian w systemie egzaminów zewnętrznych.