Stowarzyszenie Sapere Aude we współpracy z Zespołem Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu realizuje Projekt Społecznik 2019 pod tytułem „Matematyka sposobem na integrację ósmoklasistów i licealistów, czyli Matematyka w 3D”.

📣 Celem inicjatywy podjętej przez nauczycieli z Sienkiewicza jest integracja ósmoklasistów i licealistów powiatu kołobrzeskiego, rozwijanie kreatywności i zaangażowania uczniów poprzez promowanie nowoczesnych metod nauczania z zastosowaniem monitora interaktywnego, tablic interaktywnych, drukarek 3D oraz komputerów.

📣 W dniu 8 listopada 2019 od godziny 10.oo grupa licealistów pod kierunkiem nauczycieli Szkoły przeprowadzi warsztaty matematyczno-informatyczne z ósmoklasistami powiatu kołobrzeskiego.

 

W programie spotkania znajdują się:

🔺prezentacje multimedialne dotyczące brył w matematyce, fizyce, architekturze i sztuce,

🔵 obserwacja brył za pomocą okularów 3D,

🔴 warsztaty stereometryczne- konstruowanie brył matematycznych z zastosowaniem siatek brył,

🔶 słodka przekąska w czasie przerwy między zajęciami,

🔷 zajęcia warsztatowe w pracowni komputerowej – konstruowanie brył matematycznych z zastosowaniem programu Geogebra,

🔻na zakończenie zajęć dla każdego uczestnika upominek-niespodzianka.🙂

Miejsce realizacji: Zespół Szkół nr1 im. Henryka Sienkiewicza,
ul. 1Maja 47, Kołobrzeg

Grupa odbiorców: młodzież powiatu kołobrzeskiego (w wieku 14-19 lat).

Zapraszamy do odwiedzania stron:

https://www.facebook.com/stowarzyszenie.sapere.aude/⬅️⬅️⬅️

https://www.facebook.com/Zespół-Szkół-Nr-1-im-Henryk…/⬅️⬅️⬅️

https://www.facebook.com/Koszalińska-Agencja-Rozwoju…/⬅️⬅️

 

 Matematyka to nauka umożliwiająca prawidłowe rozumowanie, analizowanie, logiczne myślenie i wysuwanie odpowiednich wniosków w zakresie wielu dziedzin. Matematyka otwiera drzwi do wielu atrakcyjnych zawodów, takich jak bankowiec, architekt czy makler giełdowy.

                                                                    

 

10 października 2019 roku uczniowie klasy I T podczas  lekcji matematyki wzięli udział w grze „MAKLER GIEŁDOWY”. W trakcie tej gry uczniowie ćwiczyli obliczanie zysków i strat, obliczając procent danej liczby, stosowali zaokrąglenia, doskonalili działania na liczbach wymiernych i sprawność rachunkową. Na podkreślenie zasługuje fakt, że uczniowie chętnie podejmowali aktywność, gdyż obliczenia procentowe osadzone były w realnej sytuacji życiowej. Ważnym, koniecznym do podkreślenia elementem wychowawczym jest fakt nieprzewidywalności wyników giełdowych sesji i ryzyka, jakie niesie inwestowanie realnych pieniędzy.