Lekcja matematyki w klasie I T – „PROCENTY”

 

 Matematyka to nauka umożliwiająca prawidłowe rozumowanie, analizowanie, logiczne myślenie i wysuwanie odpowiednich wniosków w zakresie wielu dziedzin. Matematyka otwiera drzwi do wielu atrakcyjnych zawodów, takich jak bankowiec, architekt czy makler giełdowy.

                                                                    

 

10 października 2019 roku uczniowie klasy I T podczas  lekcji matematyki wzięli udział w grze „MAKLER GIEŁDOWY”. W trakcie tej gry uczniowie ćwiczyli obliczanie zysków i strat, obliczając procent danej liczby, stosowali zaokrąglenia, doskonalili działania na liczbach wymiernych i sprawność rachunkową. Na podkreślenie zasługuje fakt, że uczniowie chętnie podejmowali aktywność, gdyż obliczenia procentowe osadzone były w realnej sytuacji życiowej. Ważnym, koniecznym do podkreślenia elementem wychowawczym jest fakt nieprzewidywalności wyników giełdowych sesji i ryzyka, jakie niesie inwestowanie realnych pieniędzy.