X Ogólnopolska Konferencja GeoGebry i Konferencja Szkoła w dobie Internetu.

W dniach 21 – 22.09.2019 nauczycielki matematyki wzięły udział w konferencjach zorganizowanych przez Warszawskie Centrum GeoGebry oraz Fundację AKCES.

Tegoroczna Jubileuszowa konferencja GeoGebry była skierowana do wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w procesie dydaktycznym.

Celem konferencji była:

  • popularyzacja GeoGebry – oprogramowania do nauczania i uczenia się matematyki, 
  • integracja społeczności użytkowników GeoGebry w Polsce,
  • wymiana doświadczeń na temat wykorzystania GeoGebry

Konferencja „Szkoła w dobie Internetu” miała na celu zapoznanie uczestników

z aplikacjami mobilnymi wykorzystywanymi w szkole.

Podczas warszawskiego spotkania odbyły się wykłady plenarne, dyskusje panelowe, równoległe sesje tematyczne oraz warsztaty. Jak zawsze dużym zainteresowaniem cieszył się wykład pana  Dariusz Kulmy pt. „Skuteczniej, ciekawiej, barwniej czyli więcej emocji na lekcjach matematyki”.