W dniach 21 – 22.09.2019 nauczycielki matematyki wzięły udział w konferencjach zorganizowanych przez Warszawskie Centrum GeoGebry oraz Fundację AKCES.

Tegoroczna Jubileuszowa konferencja GeoGebry była skierowana do wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w procesie dydaktycznym.

Celem konferencji była:

  • popularyzacja GeoGebry – oprogramowania do nauczania i uczenia się matematyki, 
  • integracja społeczności użytkowników GeoGebry w Polsce,
  • wymiana doświadczeń na temat wykorzystania GeoGebry

Konferencja „Szkoła w dobie Internetu” miała na celu zapoznanie uczestników

z aplikacjami mobilnymi wykorzystywanymi w szkole.

Podczas warszawskiego spotkania odbyły się wykłady plenarne, dyskusje panelowe, równoległe sesje tematyczne oraz warsztaty. Jak zawsze dużym zainteresowaniem cieszył się wykład pana  Dariusz Kulmy pt. „Skuteczniej, ciekawiej, barwniej czyli więcej emocji na lekcjach matematyki”. 

Po raz trzynasty Uniwersytet Szczeciński był gospodarzem Salonu Maturzystów Perspektywy.

W rym roku Nas maturzystów nie mogło również zabraknąć. Wszystkich gości z województwa zachodniopomorskiego powitali na uczelni: dr hab. Jacek Styszyński, prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu Szczecińskiego, Jerzy Sołtysiak, Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty oraz Wiesława Siwińska, prezes zarządu Wydawnictwa Edukacyjnego PERSPEKTYWY.

„To miejsce, gdzie matura spotyka się ze studiami” pod takim hasłem odbywał się Salon Maturzystów. I rzeczywiście: kampania Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” to nie tylko prezentacja stoisk wielu polskich i zagranicznych uczelni, ale także wiele wykładów wygłaszanych przez ekspertów OKE na temat maturalnych zawiłości i procedur.

Uczestnicząc w zajęciach zgromadziliśmy informacje dotyczące matury 2020 oraz skorzystaliśmy z porad wybitnych nauczycieli-ekspertów. Dużym  zainteresowaniem cieszył się wykład pana Dariusza Kulmy:

Jak zdać maturę z matematyki czyli: jak się zmotywować? jak skutecznie się uczyć i zapamiętywać? jak wyznaczyć cel i go osiągnąć?