„30 zadań na 30-lecie szkoły”

 

ZESTAW NR 10

 

 

 

Zad.1

W księgarni internetowej cenę powieści H. Sienkiewicza pt. „Rodzina Połanieckich” podwyższono o 20%, a następnie obniżono o 20%. Jakim procentem ceny początkowej była cena końcowa?

 

 

Zad. 2

Henryk Sienkiewicz wybrał się wraz z żoną Marią na spacer do miejskiego parku. Ten park ma kształt rombu, a jego obwód wynosi 2 km. Dwie główne alejki spacerowe wyznaczone są przez przekątne rombu, a jedna z nich jest o 200 m dłuższa od drugiej. Jaką drogę przebyli państwo Sienkiewiczowie wybierając na spacer dłuższą alejką?

 

 

Zad. 3

 Podczas ogólnopolskiego Konkursu o Życiu i Twórczości H. Sienkiewicza przyznano kilka nagród, których wartość wynosiła 14 760 zł. Pierwsza nagroda wynosiła 5 000 zł, a każda następna była pewnym stałym ułamkiem poprzedniej. Ile przyznano nagród i jaką wartość miała każda nagroda, jeśli ostatnia wynosiła 2 560 zł ?

 

Rozwiązania zadań należy przekazać nauczycielom matematyki z naszej szkoły.