Senat przyjął w dniu 18 października 2019 r. uchwałę ustanawiającą rok 2020 Rokiem Fizyki,

w 100–lecie powstania Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

Jego celem jest „uhonorowanie polskich fizyków i ich osiągnięć,

a także docenienie cywilizacyjnego znaczenia tej dziedziny nauki”.

 

Fizyka jest nauką ścisłą, bardzo mocno związaną z matematyką.

Czy jednak zastanawialiście się, na czym te związki polegają?

Czy możliwa jest prawdziwa, nowoczesna fizyka bez matematyki?

Czy możliwa jest matematyka bez fizyki?

 

Wszystkim odwiedzającym stronę

Matematyka w Sienkiewiczu 

życzymy

pełnego optymizmu i radości Nowego Roku.

   

Niech w nadchodzącym roku 2020 spełnią się Wasze wszystkie marzenia!

2 grudnia 2019 roku w Szczecinie odbył się

ZACHODNIOPOMORSKI KONGRES INNOWACYJNYCH NAUCZYCIELI MATEMATYKI.

Oczywiście nie mogło nas tam zabraknąć.

Podczas wykładów poruszane były zagadnienia dotyczące skutecznego nauczania matematyki.

Zaprezentowano sposoby na rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.

Dokonana została analiza zmian ilościowych i jakościowych w podstawie programowej.

Było bardzo ciekawie, barwnie i nietypowo….   

 

Do zobaczenia za rok

Po raz kolejny wraz ze Stowarzyszeniem Sapere Aude w naszej szkole zorganizowane zostały

warsztaty matematyczne w ramach projektu „Społecznik na lata 2019-2021 -Program Marszałkowski”.

Uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych powiatu kołobrzeskiego obejrzeli przygotowane przez młodzież Zespołu Szkół Nr 1 prezentacje multimedialne dotyczące brył przestrzennych w matematyce, fizyce, architekturze i sztuce.

 

 

 

Do prezentacji brył wykorzystane zostały aplety z programu GeoGebra.

 

 

 

 

 

Obserwacje brył prowadzone również były za pomocą okularów 3D.

 

 

 

 

 

 

 

Podczas warsztatów stereometrycznych nasi goście wzięli udział w konkursie  „Bryły na Start” polegającym na składaniu bez użycia kleju siatek brył wyciętych z brystolu.

 

 

 

 

 

 

Druga część zajęć odbyła się w pracowni komputerowej.

 

 

 

Zajęcia warsztatowe w pracowni poświęcone były konstrukcji brył matematycznych z zastosowaniem programu GeoGebra.

 

 

 

 

Ponadto pan Jacek Kawałek zapoznał uczestników projektu z możliwościami programu BLENDER do tworzenia i drukowania 3D brył matematycznych.  Na koniec każdy otrzymał wydrukowaną bryłkę w 3D.

Warsztaty były ciekawym doświadczeniem zarówno dla licealistów jak i ósmoklasistów powiatu kołobrzeskiego

Młodzież spisała się na medal!

 

Stowarzyszenie Sapere Aude we współpracy z Zespołem Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu realizuje Projekt Społecznik 2019 pod tytułem „Matematyka sposobem na integrację ósmoklasistów i licealistów, czyli Matematyka w 3D”.

📣 Celem inicjatywy podjętej przez nauczycieli z Sienkiewicza jest integracja ósmoklasistów i licealistów powiatu kołobrzeskiego, rozwijanie kreatywności i zaangażowania uczniów poprzez promowanie nowoczesnych metod nauczania z zastosowaniem monitora interaktywnego, tablic interaktywnych, drukarek 3D oraz komputerów.

📣 W dniu 8 listopada 2019 od godziny 10.oo grupa licealistów pod kierunkiem nauczycieli Szkoły przeprowadzi warsztaty matematyczno-informatyczne z ósmoklasistami powiatu kołobrzeskiego.

 

W programie spotkania znajdują się:

🔺prezentacje multimedialne dotyczące brył w matematyce, fizyce, architekturze i sztuce,

🔵 obserwacja brył za pomocą okularów 3D,

🔴 warsztaty stereometryczne- konstruowanie brył matematycznych z zastosowaniem siatek brył,

🔶 słodka przekąska w czasie przerwy między zajęciami,

🔷 zajęcia warsztatowe w pracowni komputerowej – konstruowanie brył matematycznych z zastosowaniem programu Geogebra,

🔻na zakończenie zajęć dla każdego uczestnika upominek-niespodzianka.🙂

Miejsce realizacji: Zespół Szkół nr1 im. Henryka Sienkiewicza,
ul. 1Maja 47, Kołobrzeg

Grupa odbiorców: młodzież powiatu kołobrzeskiego (w wieku 14-19 lat).

Zapraszamy do odwiedzania stron:

https://www.facebook.com/stowarzyszenie.sapere.aude/⬅️⬅️⬅️

https://www.facebook.com/Zespół-Szkół-Nr-1-im-Henryk…/⬅️⬅️⬅️

https://www.facebook.com/Koszalińska-Agencja-Rozwoju…/⬅️⬅️

 

 Matematyka to nauka umożliwiająca prawidłowe rozumowanie, analizowanie, logiczne myślenie i wysuwanie odpowiednich wniosków w zakresie wielu dziedzin. Matematyka otwiera drzwi do wielu atrakcyjnych zawodów, takich jak bankowiec, architekt czy makler giełdowy.

                                                                    

 

10 października 2019 roku uczniowie klasy I T podczas  lekcji matematyki wzięli udział w grze „MAKLER GIEŁDOWY”. W trakcie tej gry uczniowie ćwiczyli obliczanie zysków i strat, obliczając procent danej liczby, stosowali zaokrąglenia, doskonalili działania na liczbach wymiernych i sprawność rachunkową. Na podkreślenie zasługuje fakt, że uczniowie chętnie podejmowali aktywność, gdyż obliczenia procentowe osadzone były w realnej sytuacji życiowej. Ważnym, koniecznym do podkreślenia elementem wychowawczym jest fakt nieprzewidywalności wyników giełdowych sesji i ryzyka, jakie niesie inwestowanie realnych pieniędzy.

                       

W dniach 21 – 22.09.2019 nauczycielki matematyki wzięły udział w konferencjach zorganizowanych przez Warszawskie Centrum GeoGebry oraz Fundację AKCES.

Tegoroczna Jubileuszowa konferencja GeoGebry była skierowana do wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w procesie dydaktycznym.

Celem konferencji była:

  • popularyzacja GeoGebry – oprogramowania do nauczania i uczenia się matematyki, 
  • integracja społeczności użytkowników GeoGebry w Polsce,
  • wymiana doświadczeń na temat wykorzystania GeoGebry

Konferencja „Szkoła w dobie Internetu” miała na celu zapoznanie uczestników

z aplikacjami mobilnymi wykorzystywanymi w szkole.

Podczas warszawskiego spotkania odbyły się wykłady plenarne, dyskusje panelowe, równoległe sesje tematyczne oraz warsztaty. Jak zawsze dużym zainteresowaniem cieszył się wykład pana  Dariusz Kulmy pt. „Skuteczniej, ciekawiej, barwniej czyli więcej emocji na lekcjach matematyki”. 

Po raz trzynasty Uniwersytet Szczeciński był gospodarzem Salonu Maturzystów Perspektywy.

W rym roku Nas maturzystów nie mogło również zabraknąć. Wszystkich gości z województwa zachodniopomorskiego powitali na uczelni: dr hab. Jacek Styszyński, prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu Szczecińskiego, Jerzy Sołtysiak, Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty oraz Wiesława Siwińska, prezes zarządu Wydawnictwa Edukacyjnego PERSPEKTYWY.

„To miejsce, gdzie matura spotyka się ze studiami” pod takim hasłem odbywał się Salon Maturzystów. I rzeczywiście: kampania Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” to nie tylko prezentacja stoisk wielu polskich i zagranicznych uczelni, ale także wiele wykładów wygłaszanych przez ekspertów OKE na temat maturalnych zawiłości i procedur.

Uczestnicząc w zajęciach zgromadziliśmy informacje dotyczące matury 2020 oraz skorzystaliśmy z porad wybitnych nauczycieli-ekspertów. Dużym  zainteresowaniem cieszył się wykład pana Dariusza Kulmy:

Jak zdać maturę z matematyki czyli: jak się zmotywować? jak skutecznie się uczyć i zapamiętywać? jak wyznaczyć cel i go osiągnąć?

     Podczas DNIA OTWARTEGO SZKOŁY uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu utworzyli żywy Trójkąt Sierpińskiego – nietypową figurę geometryczną (fraktal), opisaną po raz pierwszy przez wybitnego polskiego  matematyka.

           Akcja była częścią Jubileuszowego Roku Matematyki, ogłoszonego, by uczcić 100-lecie powstania Polskiego Towarzystwa Matematycznego w Krakowie.

 

 

Fraktale to – w dużym skrócie – twory matematyczne, które żyją nie tylko w teorii, ale mają też zastosowanie w praktyce. Znamy ich wiele – jedne o prostej budowie, inne o spektakularnym wyglądzie. Jeden z fraktali opisał Wacław Sierpiński (1882–1969), znakomity polski matematyk, czołowy przedstawiciel warszawskiej szkoły matematycznej i twórca polskiej szkoły matematycznej. Sierpiński był także członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego, które 2 kwietnia 1919 roku powstało w Krakowie.

 

To już III Piknik z Sienkiewiczem, na który zastali zaproszeni uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu kołobrzeskiego. Głównym celem Dnia Otwartego Szkoły było zaprezentowanie profilów klas.  Nie zabrakło występów artystycznych.  Wszystkie atrakcje i niespodzianki przygotowane przez  uczniów  Sienkiewicza  bardzo  podobały  się  przybyłym gościom.  Zapraszamy za rok….