Już 16 marca 2020 r. rozpoczyna się konkurs pt. „30 zadań na 30 – lecie szkoły”.

 

Regulamin konkursu

30 ZADAŃ NA 30-LECIE SZKOŁY z SIENKIEWICZEM W TLE

Konkurs matematyczny dla uczniów Zespołu Szkól Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu.

Organizacja i przebieg konkursu

 1. Konkurs odbywa się w 10 etapach. W każdym etapie są 3 zadania   do rozwiązania.
 2. Zadania do rozwiązania w ramach pierwszych 9 etapów udostępniane są na stronie www.labmat.2lo.pl  oraz w szkolnej gablocie ( między salami 205 i 206) zgodnie z poniższym harmonogramem:
 • etap I – 16.03.2020 r
 • etap II – 26.03.2020 r.
 • etap III – 16.04.2020 r.
 • etap IV – 30.04.2020 r.
 • etap V – 14.05.2020 r.
 • etap VI – 28.05.2020 r.
 • etap VII – 17.09.2020 r.
 • etap VIII – 1.10.2020 r.
 • etap IX – 22.10.2020 r.
 1. Uczniowie mają 1 tydzień  na rozwiązanie zadań, odpowiedzi przekazują nauczycielom matematyki.
 2. Na kartkach uczeń podaje etap konkursu, swoje imię i nazwisko oraz klasę, do której uczęszcza. Na początku powinny znaleźć się odpowiedzi do zadań, następnie pełne rozwiązania. Ważna jest również estetyka zaprezentowanych rozwiązań.
 3. Ostatni X etap odbędzie się w szkole w terminie 2.11.2020 – 30.11.2020. Do X etapu zostaną zakwalifikowani uczniowie z największą liczbą punktów.
 4. Po każdym etapie rankingi z nazwiskami najlepszych uczestników konkursu będą wywieszane w gablocie matematycznej. Przy czym rankingi będą oddzielne dla każdego z roczników, a liczba uzyskanych punktów nie będzie ogłaszana.
 5. W konkursie przewidziane są nagrody dla trzech najlepszych uczestników konkursu. Nagrody zostaną wręczone podczas Gali Sienkiewiczowskiej 2020. Najlepsza osoba z rocznika otrzyma ocenę celującą ( cząstkowa ocena wagi 5) z matematyki. Ponadto osoby, które rozwiążą wszystkie  zadania   z co najmniej 8 etapów, otrzymują ocenę bardzo dobrą (jako ocenę cząstkową).
 6. Udział w konkursie oznacza akceptację regulaminu oraz zgodę na publikowanie imienia i nazwiska w rankingu konkursu.

Zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie.

 Trzymamy kciuki i życzymy wytrwałości.

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI MATEMATYKI